KONTAK WENKBROU | CONTACT EYEBROW

Kontakbesonderhede

Kantoorure: Maandae tot Vrydae 08:00 – 16:00
Fisiese adres: Bosmanstraat 380, Pretoria, 0002, Suid-Afrika
Posadres: Posbus 123, Pretoria, 0001
Telefoon: 012 401 0700
Faks: 086 720 1583
E-poswenkbrou@lapa.co.za

Wil jy bestellings plaas?

Telefonies: 012 401 0700
Per e-poswebbestellings@lapa.co.za
Koop aanlynhttps://www.lapa.co.za

Het jy probleme om e-Boeke af te laai?

Skakel ons by: 012 401 0700
Stuur ’n e-pos aanlapa@lapa.co.za
(Merk jou e-pos duidelik vir vinniger terugvoer: E-BOEK NAVRAAG BESTEL# [plaas jou bestelnommer hier])

Het jy ’n manuskrip wat jy vir keuring wil voorlê?

Besoek lapa.co.za vir meer inligting en stuur die manuskrip aan wenkbrou@lapa.co.za


Contact information

Office hours: Mondays to Fridays 08:00 – 16:00
Physical address: 380 Bosman Street, Pretoria, 0002, South Africa
Postal address: PO Box 123, Pretoria, 0001
Telehone: 012 401 0700
Fax: 086 720 1583
Emailwenkbrou@lapa.co.za

Would you like to place an order?

Via telephone: 012 401 0700
With an emailwebbestellings@lapa.co.za
Buy onlinehttps://www.lapa.co.za

Do you have problems with downloading eBooks?

Phone us at: 012 401 0700
Send an email tolapa@lapa.co.za
(Place the following in your subject line for faster response: EBOOK ENQUIRY ORDER# [place your order number here])

Do you have a manuscript that you would like to submit for approval?

Visit lapa.co.za for more information and email your manuscript to wenkbrou@lapa.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SOSIALE MEDIA

VOLG ONS